Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Topplista över 100 mest attraktiva branscherna (SNI-koder)

SNI koder är svensk standard för branchindelning av företag. Rangordnat på score, som är ett mätetal baserat på tillväxt, avkastning och marginal.

# SNI-kod Omsättning (mkr) Resultat (mkr) Eget kapital (mkr) Tillgångar (mkr) Margin (%) RoE (%) Score Count
1 Revision 12 696 1 067 1 500 6 409 8% 71% 2.58 56
2 Annan fondförvaltning 515 130 254 414 25% 51% 1.76 16
3 Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus 7 923 194 1 301 5 200 2% 15% 1.5 1199
4 Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll 7 433 514 2 364 4 999 7% 22% 1.46 21
5 Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, på sjukhus 9 608 273 1 748 6 362 3% 16% 1.41 1302
6 Annan monetär finansförmedling 5 697 1 610 19 486 356 818 28% 8% 1.4 10
7 Postbefordran via nationella posten 3 307 25 394 1 555 1% 6% 1.35 11
8 Primärvårdsmottagningar med läkare m.m. 12 515 624 2 816 6 737 5% 22% 1.32 2631
9 Skatterådgivning 9 928 1 482 3 723 19 142 15% 40% 1.3 134
10 Grundskoleutbildning och förskoleklass 3 511 14 439 1 210 0% 3% 1.27 62
11 Tillverkning av andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar 6 395 40 1 067 3 650 1% 4% 1.25 14
12 Film-, video- och TV-programdistribution 3 478 -8 500 1 782 -0% -2% 1.25 13
13 Ambulanstransporter och ambulanssjukvård 1 868 75 281 1 413 4% 27% 1.24 34
14 Datakonsultverksamhet 148 211 5 957 68 689 155 409 4% 9% 1.22 8416
15 Patentbyråverksamhet m.m. 5 987 193 4 828 24 271 3% 4% 1.22 92
16 Kommunal vuxenutbildning o.d. 784 16 92 258 2% 17% 1.2 25
17 Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus 13 334 643 3 446 8 770 5% 19% 1.2 2434
18 Byggande av fartyg och flytande materiel 1 782 65 406 1 792 4% 16% 1.2 33
19 Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar 12 450 345 2 779 8 277 3% 12% 1.17 25
20 Rivning av hus och byggnader 2 695 12 267 1 361 0% 4% 1.16 62
21 Advokatbyråverksamhet 14 985 3 191 7 067 16 431 21% 45% 1.16 2345
22 Tillverkning av lås och gångjärn 1 395 36 290 820 3% 12% 1.15 16
23 Primärvård, ej läkare 4 279 100 644 2 309 2% 16% 1.15 116
24 Tillverkning av färgämnen 2 649 742 1 600 5 548 28% 46% 1.13 13
25 Partihandel med industriförnödenheter 8 634 324 2 511 6 104 4% 13% 1.12 92
26 Universitets- eller högskoleutbildning 3 239 -2 513 2 592 -0% -0% 1.11 228
27 Studieförberedande gymnasial utbildning 2 983 28 415 1 139 1% 7% 1.1 35
28 Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 1 818 68 374 1 249 4% 18% 1.09 41
29 Tillverkning av dörrar och fönster av metall 2 180 171 587 1 257 8% 29% 1.08 29
30 Personalutbildning 8 693 903 2 075 5 136 10% 44% 1.08 1047
31 Installation av industrimaskiner och -utrustning 10 261 363 2 787 8 596 4% 13% 1.07 122
32 Dataprogrammering 181 219 6 240 64 452 185 192 3% 10% 1.07 8494
33 Artistisk verksamhet 2 190 280 886 1 944 13% 32% 1.06 962
34 Tillverkning av andra pumpar och kompressorer 7 085 142 530 3 244 2% 27% 1.06 18
35 Reparation av annan utrustning 15 900 752 7 105 26 141 5% 11% 1.05 54
36 Styckning av kött 11 058 127 754 2 688 1% 17% 1.05 67
37 Ljudinspelning och fonogramutgivning 4 047 480 1 745 4 381 12% 28% 1.05 308
38 Handel med lastbilar, bussar och specialfordon 30 860 548 3 370 19 116 2% 16% 1.05 112
39 Partihandel med metaller och metallmalmer 78 488 1 017 5 770 23 531 1% 18% 1.04 80
40 Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis 2 119 62 311 1 297 3% 20% 1.04 30
41 Partihandel med metallavfall och metallskrot 9 687 106 1 017 3 571 1% 10% 1.03 123
42 Tillverkning av betongvaror för byggändamål 15 054 330 2 033 8 361 2% 16% 1.03 77
43 Investeringsfonder 2 615 241 836 2 548 9% 29% 1.03 86
44 Risk- och skadebedömning 1 749 355 5 052 5 922 20% 7% 1.03 91
45 Partihandel med mät- och precisionsinstrument 10 781 -44 4 537 10 923 -0% -1% 1.02 82
46 Partihandel med bränslen 110 508 532 9 604 32 355 0% 6% 1.02 89
47 Partihandel med elektronikkomponenter 30 143 530 4 042 13 560 2% 13% 1.02 122
48 Specialiserad butikshandel med kontorsmöbler 1 678 18 213 778 1% 8% 1.01 42
49 Eftergymnasial utbildning vid annat än universitet och högskola 1 005 77 193 466 8% 40% 1.01 74
50 Tandläkarverksamhet 11 565 1 060 4 010 8 513 9% 26% 1.01 2109
51 Annan öppen hälso- och sjukvård, utan läkare 7 728 1 054 4 840 9 633 14% 22% 1.01 2235
52 Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött 3 143 12 252 1 172 0% 5% 1 26
53 Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier 2 382 39 160 825 2% 24% 1 10
54 Annan plastvarutillverkning 9 485 438 2 340 6 140 5% 19% 0.99 113
55 Tillverkning av belysningsarmatur 3 229 139 891 3 252 4% 16% 0.99 72
56 Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning 4 478 114 682 2 726 3% 17% 0.98 86
57 Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård 8 701 611 4 306 8 077 7% 14% 0.98 2202
58 Flyttjänster 1 993 50 189 831 3% 27% 0.98 144
59 Tillverkning av tandproteser 3 365 251 1 208 2 438 7% 21% 0.98 79
60 Reparation av elektronisk och optisk utrustning 1 523 63 367 967 4% 17% 0.98 60
61 Juridiska byråers verksamhet m.m. 3 315 932 3 378 8 165 28% 28% 0.98 1321
62 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning 6 635 99 495 4 166 1% 20% 0.97 115
63 Översättning och tolkning 3 476 122 625 1 429 4% 20% 0.97 201
64 Förskoleutbildning 2 843 30 318 896 1% 9% 0.95 66
65 Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 18 365 590 7 040 18 345 3% 8% 0.95 23
66 Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 20 869 811 2 771 9 752 4% 29% 0.95 243
67 Demontering av elektrisk och elektronisk utrustning 835 8 93 389 1% 9% 0.95 10
68 Konsultverksamhet avseende företags organisation 1 087 050 49 691 444 019 1 432 680 5% 11% 0.95 11200
69 Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik 57 494 1 096 13 330 44 276 2% 8% 0.95 517
70 Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak 15 564 1 059 2 589 7 654 7% 41% 0.95 98
71 Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer 17 994 239 1 398 6 331 1% 17% 0.95 94
72 Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara 152 866 28 9 919 55 801 0% 0% 0.95 458
73 Stödverksamhet för utbildningsväsendet 3 952 129 2 572 6 272 3% 5% 0.94 481
74 Träförpackningstillverkning 2 291 76 392 1 161 3% 19% 0.94 32
75 Tillverkning av verktygsmaskiner för metallbearbetning 3 095 191 1 329 3 528 6% 14% 0.93 40
76 Teknisk provning och analys 46 906 870 5 647 28 682 2% 15% 0.93 139
77 Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin 8 079 156 1 416 5 516 2% 11% 0.92 79
78 Handel med husvagnar, husbilar, släpfordon och påhängsvagnar 9 090 219 1 553 4 545 2% 14% 0.92 100
79 Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör 6 555 112 579 2 699 2% 19% 0.92 172
80 Provisionshandel med blandat sortiment 1 668 53 195 682 3% 27% 0.92 78
81 Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling 2 940 -61 1 052 3 088 -2% -6% 0.92 89
82 Partihandel med elartiklar 23 577 432 5 261 17 231 2% 8% 0.92 102
83 Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier 9 857 820 4 414 13 693 8% 19% 0.92 43
84 Annan gummivarutillverkning 5 693 184 1 345 3 552 3% 14% 0.91 58
85 Medicinsk laboratorieverksamhet m.m. 2 210 47 470 1 870 2% 10% 0.91 56
86 Övriga stödtjänster till landtransport 19 075 933 7 523 21 324 5% 12% 0.91 161
87 Tillverkning av kontors- och butiksmöbler 5 137 112 1 314 3 082 2% 9% 0.91 94
88 Takarbeten av plåt 893 15 44 668 2% 34% 0.91 22
89 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 14 595 865 3 642 12 519 6% 24% 0.91 306
90 Partihandel med kontorsförbrukningsvaror 9 084 1 702 5 379 10 366 19% 32% 0.91 89
91 Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning 2 145 80 529 1 492 4% 15% 0.9 68
92 Trålfiske i saltvatten 1 325 312 1 439 3 440 24% 22% 0.9 141
93 Provisionshandel med kontorsutrustning och datorer 6 336 390 1 616 7 857 6% 24% 0.9 73
94 Övrig teknisk konsultverksamhet 16 770 314 2 975 9 418 2% 11% 0.9 216
95 Uthyrning och leasing av lastbilar och andra tunga motorfordon 5 629 136 1 231 9 631 2% 11% 0.9 56
96 Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror 121 927 10 345 83 358 182 255 8% 12% 0.9 231
97 Skorstensfejarverksamhet 1 172 65 222 529 6% 29% 0.89 181
98 Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik 17 051 725 4 699 13 354 4% 15% 0.89 315
99 Partihandel med drycker 25 240 2 583 13 593 25 520 10% 19% 0.89 147
100 Grafisk designverksamhet 1 149 59 266 600 5% 22% 0.89 335