Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

SNI koder 2022 - Finansiell statistik över företag och branscher

Vad är en SNI kod? En SNI kod är en branschmärkning för respektive företag för att kategorisera svenska företag. Varje företag får välja en eller flera SNI koder. SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard, NACE. Nuvarande SNI-koder är baserade på SNI 2007. SNI är primärt en aktivitetsindelning.

Kreditutvärderingsbolagen använder SNI koder för att utvärdera hur bra företaget är i jämförelse med andra liknande företag, dessutom kan SNI kod användas av SCB och myndigheter när de tar fram statistik. På verksamt.se kan man hitta och ändra SNI kod för sitt företag.

En SNI kod kan man säga visar en bransch / marknad / konkurrenter till företag. Så de är en ganska bra utgångspunkt för de som vill analysera konkurrens inom en bransch, granska konkurrenter eller leta potentiella kunder eller leverantörer.

# SNI-kod Omsättning (mkr) Resultat (mkr) Eget kapital (mkr) Tillgångar (mkr) Margin (%) RoE (%) Score Antal Tillväxt
70 Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag 5 043 390 332 717 2 681 090 7 272 910 7% 12% 0.83 14181 10,0%
68 Fastighetsverksamhet 523 300 161 522 1 243 180 4 099 320 31% 13% 0.68 17682 8,0%
64 Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet 1 366 770 143 222 1 778 220 5 565 770 10% 8% 0.37 7572 17,0%
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 1 675 940 35 581 323 814 948 328 2% 11% 0.73 7638 10,0%
66 Stödtjänster till finansiella tjänster och försäkring 177 926 23 269 212 553 789 306 13% 11% 0.62 3880 5,0%
58 Förlagsverksamhet 137 857 17 231 69 935 152 226 12% 25% 0.25 2685 11,0%
62 Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. 403 574 16 791 169 627 417 329 4% 10% 1.12 18253 12,0%
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 294 316 12 804 246 396 892 986 4% 5% 0.27 1639 12,0%
72 Vetenskaplig forskning och utveckling 161 568 11 533 125 041 276 332 7% 9% 0.69 527 10,0%
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 40 980 9 710 84 692 128 955 24% 11% 0.38 87 14,0%
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 120 060 8 821 71 459 168 248 7% 12% 1.03 5116 4,0%
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 629 779 8 743 83 157 269 940 1% 11% 0.23 31337 7,0%
52 Magasinering och stödtjänster till transport 278 622 6 114 113 785 247 913 2% 5% 0.68 950 7,0%
45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar 357 290 5 041 40 585 184 987 1% 12% 0.72 1710 6,0%
86 Hälso- och sjukvård 85 280 4 966 25 285 62 044 6% 20% 1.13 16829 7,0%
2 Skogsbruk 46 065 4 820 53 910 285 339 10% 9% 0.47 3796 16,0%
77 Uthyrning och leasing 97 327 4 384 32 202 146 290 5% 14% 0.62 1904 8,0%
28 Tillverkning av övriga maskiner 142 847 4 258 46 402 129 536 3% 9% 0.76 425 13,0%
82 Kontorstjänster och andra företagstjänster 110 435 4 172 52 911 187 211 4% 8% 0.41 2517 9,0%
71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 179 311 4 131 38 092 133 926 2% 11% 0.88 2223 9,0%
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 236 999 3 845 46 353 203 485 2% 8% 0.3 204 9,0%
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 81 964 3 291 32 289 91 276 4% 10% 0.52 555 7,0%
41 Byggande av hus 116 498 3 007 23 421 97 599 3% 13% 0.65 726 6,0%
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 59 591 2 909 18 308 52 463 5% 16% 0.76 7815 10,0%
7 Utvinning av metallmalmer 13 042 2 873 16 696 33 631 22% 17% 0.11 19 5,0%
92 Spel- och vadhållningsverksamhet 13 426 2 618 4 903 5 737 20% 53% 0.3 200 1,0%
73 Reklam och marknadsundersökning 50 469 2 531 10 275 29 674 5% 25% 0.6 1029 7,0%
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 67 389 2 494 19 539 50 438 4% 13% 0.7 544 8,0%
74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 86 723 2 352 31 900 79 470 3% 7% 0.58 4387 3,0%
10 Livsmedelsframställning 117 273 2 291 17 705 59 143 2% 13% 0.56 1277 5,0%
56 Restaurang-, catering- och barverksamhet 93 442 2 255 12 208 43 139 2% 18% 0.47 8292 6,0%
27 Tillverkning av elapparatur 40 250 2 051 14 843 38 449 5% 14% 0.74 297 4,0%
1 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 38 302 1 926 20 742 55 250 5% 9% 0.37 6938 8,0%
24 Stål- och metallframställning 57 644 1 904 13 539 49 248 3% 14% 0.46 129 8,0%
9 Service till utvinning 3 155 1 898 64 283 80 183 60% 3% -0.24 43 13,0%
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 74 004 1 896 23 241 90 148 3% 8% 0.81 1040 9,0%
38 Avfallshantering; återvinning 84 855 1 639 14 882 72 588 2% 11% 0.64 907 8,0%
55 Hotell- och logiverksamhet 49 989 1 590 14 999 50 538 3% 11% 0.19 4055 4,0%
85 Utbildning 39 911 1 582 9 711 28 186 4% 16% 0.83 4559 7,0%
3 Fiske och vattenbruk 6 736 1 440 8 920 21 379 21% 16% 0.57 364 11,0%
49 Landtransport; transport i rörsystem 119 735 1 381 21 831 116 608 1% 6% 0.67 1168 7,0%
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 64 324 1 245 15 201 45 171 2% 8% 0.63 592 7,0%
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 72 104 1 211 10 216 42 559 2% 12% 0.7 2684 6,0%
42 Anläggningsarbeten 78 359 1 192 10 411 56 496 2% 11% 0.41 217 4,0%
96 Andra konsumenttjänster 24 557 1 070 5 369 14 172 4% 20% 0.52 9362 8,0%
32 Annan tillverkning 18 938 1 012 7 757 17 647 5% 13% 0.6 616 5,0%
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 36 509 942 8 413 22 534 3% 11% 0.75 408 6,0%
78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster 136 165 912 8 830 41 343 1% 10% 0.82 5176 10,0%
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 67 624 905 16 438 68 081 1% 6% 0.44 87 10,0%
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 41 215 872 8 737 27 484 2% 10% 0.66 520 3,0%
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet 9 918 848 4 055 9 701 9% 21% 0.91 2130 5,0%
84 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 4 752 689 6 005 18 670 15% 11% 1.33 66 7,0%
88 Öppna sociala insatser 31 040 687 4 114 11 246 2% 17% 0.68 2259 5,0%
30 Tillverkning av andra transportmedel 17 943 681 6 599 22 099 4% 10% 0.51 224 8,0%
79 Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster 71 346 635 7 727 41 416 1% 8% 0.53 553 7,0%
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 15 396 618 4 266 11 909 4% 14% 0.56 872 4,0%
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 17 104 610 6 471 21 193 4% 9% 0.37 1904 8,0%
59 Film-, video- och tv-programverksamhet, ljudinspelningar och fonogramutgivning 27 774 554 13 521 29 386 2% 4% 0.84 724 13,0%
87 Vård och omsorg med boende 22 723 536 4 978 12 786 2% 11% 0.42 1495 3,0%
61 Telekommunikation 95 752 480 42 523 158 222 1% 1% 0.29 743 5,0%
31 Tillverkning av möbler 20 029 443 5 037 11 750 2% 9% 0.57 487 4,0%
11 Framställning av drycker 10 920 409 3 160 14 077 4% 13% 0.52 123 13,0%
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 15 132 368 4 844 11 054 2% 8% 0.49 397 0,0%
80 Säkerhets- och bevakningsverksamhet 20 370 312 2 251 10 632 2% 14% 0.61 659 5,0%
13 Textilvarutillverkning 6 385 310 3 340 7 842 5% 9% 0.42 196 5,0%
94 Intressebevakning; religiös verksamhet 3 781 304 5 782 10 050 8% 5% 0.63 55 14,0%
37 Avloppsrening 8 021 278 3 013 23 831 3% 9% 0.67 249 7,0%
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 30 309 247 3 970 16 636 1% 6% 0.26 31 15,0%
8 Annan utvinning av mineral 10 386 237 2 059 7 451 2% 11% 0.8 140 7,0%
12 Tobaksvarutillverkning 2 878 221 800 3 512 8% 28% 0.2 17 -3,0%
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 65 046 165 30 599 69 949 0% 1% 0.5 453 12,0%
91 Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. 4 943 155 2 316 7 835 3% 7% 0.34 137 3,0%
36 Vattenförsörjning 7 425 152 3 285 27 178 2% 5% 0.21 121 11,0%
75 Veterinärverksamhet 4 132 129 1 176 2 466 3% 11% 0.75 652 10,0%
39 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning 6 635 99 495 4 166 1% 20% 0.97 115 25,0%
63 Informationstjänster 71 524 85 43 782 80 922 0% 0% 0.31 2023 25,0%
14 Tillverkning av kläder 2 837 45 1 075 1 839 2% 4% 0.21 153 4,0%
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 1 310 35 259 595 3% 13% 0.13 70 29,0%
53 Post- och kurirverksamhet 9 924 31 971 3 399 0% 3% 0.23 208 1,0%
6 Utvinning av råpetroleum och naturgas 100 6 20 115 6% 30% 1.2 1 10,0%
99 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 0 0 0 0 48% 11% 1.97 1 -78,0%
97 Förvärvsarbete i hushåll 0 0 0 0 -2% -24% 0.86 1 -22,0%
65 Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring 91 -4 75 175 -5% -6% 0.52 25 29,0%
60 Planering och sändning av program 16 126 -76 1 559 11 020 -0% -5% 0.4 79 8,0%
51 Lufttransport 10 986 -83 983 6 336 -1% -8% 0.2 117 2,0%
50 Sjötransport 37 707 -1 183 41 939 76 474 -3% -3% 0.55 269 9,0%
Summa 14 544 570.8 885 989.4 8 287 342.3 24 788 944.5 6% 11% 0.6 222910 10,0%