Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Effnetplattformen AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 62010 (SNI-kod+postort) - 64993 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Dataprogrammering Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall direkt eller genom hel- eller delägda bolag, ut- veckla nätverkslösningar inom databranschen, investera i och äga andelar i bolag som söker ägarspridning inför listning på marknadsplats, äga och förvalta fast egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2016

Organisationsnummer: 559085-5721

Troligen bolagets hemsida: http://www.effnetplattformen.se

Senast uppdaterad: 2021-03-03 11:46:28

Kreditscore / rating: -2.01 | Företagets kreditscore är bättre än 10% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 22,7

Stad/plats (plats för huvudkontor): Luleå - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 972 34 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 9,6 7,4 12,1
Resultat (mkr) -1,37 -11,65 -4,35
Eget kapital (mkr) 22,7 24,1 35,7
Tillgångar (mkr) 25,6 27,0 38,4
Vinstmarginal (%) -14% -157% -36%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -6% -48% -12%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

Effnetplattformen AB |