Tree overview for SNI-codes >> | Tree for regions and communes >> | Top list for SNI codes >> | Top list for companies >> | Swedish stock market companies and indices >> | News for companies on the stock market >> | Svenska och internationella nyheter >> | Random company >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Momentum Group AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 46630 (SNI-kod+postort)

Sector / Market (name of SNI code): Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till ändamål för sin huvudsakliga verksamhet att självt eller genom hel- eller delägt dotterbolag idka handel med verktyg, maskiner och andra förnödenheter samt komponenter till industri- och byggsektorn i Norden, utveckla och förädla koncernens produktvarumärken ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

Year of registration: 2016

Organisation number: 559072-1352

Last updated: 2021-03-19 12:49:13

Credit score / credit rating: 0.79 | The company's credit score is better than 52% of Swedish companies.

Company's estimate value of the shares (SEK million): 2 888,0

City/place (place for headquarters): Stockholm - Granska alla företag där

Post code (place for headquarters): 114 59 - Filter all companies there

Financial year end 2020 2019 2018
Revenues (SEK million) 6 135,0 6 024,0 5 616,0
Net profit (SEK million) 217,00 229,00 182,00
Equity capital (SEK million) 2 888,0 1 303,0 1 170,0
Assets (SEK million) 5 940,0 2 914,0 2 734,0
Profit margin (%) 4% 4% 3%
Return on Equity (%) 8% 18% 16%

See financial data for all Swedish companies on our website.