Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Momentum Group AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 46630 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till ändamål för sin huvudsakliga verksamhet att självt eller genom hel- eller delägt dotterbolag idka handel med verktyg, maskiner och andra förnödenheter samt komponenter till industri- och byggsektorn i Norden, utveckla och förädla koncernens produktvarumärken ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2016

Organisationsnummer: 559072-1352

Senast uppdaterad: 2021-03-19 12:49:13

Kreditscore / rating: 0.79 | Företagets kreditscore är bättre än 52% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 2 888,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 114 59 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 6 135,0 6 024,0 5 616,0
Resultat (mkr) 217,00 229,00 182,00
Eget kapital (mkr) 2 888,0 1 303,0 1 170,0
Tillgångar (mkr) 5 940,0 2 914,0 2 734,0
Vinstmarginal (%) 4% 4% 3%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 8% 18% 16%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English