Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

BICO Group AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 26200 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Tillverkning av datorer och kringutrustning

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska förvärva, äga och förvalta fast, lös och intellektuell egendom och genom i huvudsak dooterbolag bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning, tjänster, mjukvara och reagenser för tillämpning inom bland annat bio- teknik, bioinformatik, medicinteknik, diagnostik och farmakologi samt tillhandahålla koncerninterna tjänster såsom att samordna finansiering och redovisning inom koncernen samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2016

Organisationsnummer: 559050-5052

Senast uppdaterad: 2022-01-02 15:14:14

Kreditscore / rating: 3.02 | Företagets kreditscore är bättre än 96% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 2 201,9

Stad/plats (plats för huvudkontor): Göteborg - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 413 46 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 416,0 105,5 45,3
Resultat (mkr) -48,99 0,58 1,18
Eget kapital (mkr) 2 201,9 549,6 186,2
Tillgångar (mkr) 2 514,0 603,1 195,0
Vinstmarginal (%) -12% 1% 3%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -2% 0% 1%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English