Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

ExpreS2ion Biotech Holding AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 64201 (SNI-kod+postort) - 82110 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Holdingverksamhet i finansiella koncerner Kombinerade kontorstjänster

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva verksamhet inom produktionen av läkemedelsproteiner, samt utveck- ling av protein produktionsteknik samt därmed förenlig verksam- het. Bolaget skall också bedriva styrning av dotterbolagen. Bola- get skall även kunna förvalta fast och lös egendom.

Registreringsår: 2015

Organisationsnummer: 559033-3729

Senast uppdaterad: 2021-11-12 12:04:27

Kreditscore / rating: 0.01 | Företagets kreditscore är bättre än 37% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 94,5

Stad/plats (plats för huvudkontor): Helsingborg - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 252 25 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 5,3 13,8 8,9
Resultat (mkr) -31,71 -16,70 -16,82
Eget kapital (mkr) 94,5 -1,1 8,3
Tillgångar (mkr) 118,9 18,7 21,0
Vinstmarginal (%) -598% -121% -189%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -34% 1520% -203%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English