Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 64202 (SNI-kod+postort) - 72190 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall, direkt eller genom hel- eller delägda bolag, utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja nanoporösa material samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2015

Organisationsnummer: 559026-8032

Senast uppdaterad: 2021-02-28 21:38:30

Kreditscore / rating: -3 | Företagets kreditscore är bättre än 1% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 22,4

Stad/plats (plats för huvudkontor): Gävle - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 803 09 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 0,5 0,2 0,3
Resultat (mkr) -35,60 -29,06 -16,89
Eget kapital (mkr) 22,4 36,3 65,4
Tillgångar (mkr) 65,8 62,4 79,9
Vinstmarginal (%) -7106% -14458% -5611%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -159% -80% -26%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English