Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 64202 (SNI-kod+postort) - 72190 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall, direkt eller genom hel- eller delägda bolag, utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja nanoporösa material samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2015

Organisationsnummer: 559026-8032

Senast uppdaterad: 2022-05-04 20:29:14

Kreditscore / rating: -3 | Företagets kreditscore är bättre än 1% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 52,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Gävle - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 803 09 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 0,7 0,5 0,2
Resultat (mkr) -37,46 -35,60 -29,06
Eget kapital (mkr) 52,0 22,4 36,3
Tillgångar (mkr) 91,8 65,8 62,4
Vinstmarginal (%) -5344% -7106% -14458%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -72% -159% -80%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English