Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Attendo AB (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt erbjuda tjänster och produkter till äldre och personer med funktionsnedsättning samt annan service-, omsorgs- och vårdverksamhet samt att tillhandahålla övriga bolag i koncernen tjänster främst avseende administration, styrning, juridisk rådgivning och marknadsföring samt idka därmed förenlig verksamhet samt för sin verksamhet äga och förvalta fast och lös egendom.

Registreringsår: 2015

Organisationsnummer: 559026-7885

Senast uppdaterad: 2022-05-11 15:07:13

Kreditscore / rating: 0.09 | Företagets kreditscore är bättre än 39% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 4 871,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Danderyd - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 182 91 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 12 288,0 11 935,0 10 987,0
Resultat (mkr) -904,00 81,00 321,00
Eget kapital (mkr) 4 871,0 5 831,0 6 211,0
Tillgångar (mkr) 20 072,0 20 270,0 13 762,0
Vinstmarginal (%) -7% 1% 3%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -19% 1% 5%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English