Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Maha Energy AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolagets verksamhet ska vara att - direkt eller indirekt genom dotterbolag, mindre delägarskap eller andra samarbetsformer - bedriva produktionoch eller prospektering av olja, gas och mineraler, förvärva, äga, förvalta och avyttra aktier och andra ägarandelar såväl som annan lös och fast egendom samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2015

Organisationsnummer: 559018-9543

Senast uppdaterad: 2022-05-11 15:36:15

Kreditscore / rating: 2.77 | Företagets kreditscore är bättre än 93% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 1 843,7

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 114 51 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2017 2016
Omsättning (mkr) 451,6 0,0 0,0
Resultat (mkr) 184,37 0,00 0,00
Eget kapital (mkr) 824,2 0,0 0,0
Tillgångar (mkr) 1 276,0 0,0 0,0
Vinstmarginal (%) 41% 0% 0%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 22% 0% 0%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English