Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Instalco AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 64202 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska direkt eller indirekt, genom hel- eller delägda dotterbolag, bedriva entreprenad-, konsult-, försäljnings- och serviceverksamhet inom installationsbranschen samt bedriva därmed förenlig verksamhet, och äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska därutöver tillhandahålla koncerninterna tjänster som exempelvis administration, ekonomisupport och juridik, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2015

Organisationsnummer: 559015-8944

Senast uppdaterad: 2021-12-30 20:28:16

Kreditscore / rating: 2.59 | Företagets kreditscore är bättre än 91% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 4 620,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 111 23 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 7 122,0 5 692,0 4 414,0
Resultat (mkr) 462,00 372,00 249,00
Eget kapital (mkr) 1 961,0 1 482,0 1 070,0
Tillgångar (mkr) 5 228,0 4 176,0 2 875,0
Vinstmarginal (%) 6% 7% 6%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 24% 25% 23%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English