Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Ivisys AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva verksamhet inom teknisk utveckling, produktion och marknadsföring av automatiserade kvalitets- och kontrollprodukter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även kunna förvalta fast och lös egendom.

Registreringsår: 2014

Organisationsnummer: 556998-4981

Senast uppdaterad: 2022-05-20 22:50:15

Kreditscore / rating: -3 | Företagets kreditscore är bättre än 1% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 2,4

Stad/plats (plats för huvudkontor): Alnarp - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 234 56 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 6,3 9,1 6,7
Resultat (mkr) -17,06 -11,65 -10,78
Eget kapital (mkr) 2,4 6,5 5,6
Tillgångar (mkr) 15,3 21,3 18,8
Vinstmarginal (%) -271% -128% -161%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -711% -179% -192%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English