Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Ivisys AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva verksamhet inom teknisk utveckling, produktion och marknadsföring av automatiserade kvalitets- och kontrollprodukter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även kunna förvalta fast och lös egendom.

Registreringsår: 2014

Organisationsnummer: 556998-4981

Senast uppdaterad: 2021-04-09 15:17:24

Kreditscore / rating: -3 | Företagets kreditscore är bättre än 1% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 6,5

Stad/plats (plats för huvudkontor): Alnarp - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 234 56 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 9,1 6,7 2,3
Resultat (mkr) -11,65 -10,78 -6,17
Eget kapital (mkr) 6,5 5,6 9,6
Tillgångar (mkr) 21,3 18,8 10,7
Vinstmarginal (%) -128% -161% -268%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -179% -192% -64%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English