Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

24Storage AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att investera i fast egendom, direkt eller indirekt bedriva uthyrning av fastigheter och del av fastigheter, bedriva fastighetsanskaffnings-, fastighetsförvaltnings- och fastighetsförmedlingsverksamhet, bedriva fastighetskonsultation och byggverksamhet, bedriva konsultation avseende affärs- och företagsutveckling, bedriva utveckling av bland annat mjukvara, bedriva handel med värdepapper samt med ovanstående verksamheter förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2014

Organisationsnummer: 556996-8141

Senast uppdaterad: 2022-01-02 15:36:13

Kreditscore / rating: 1.52 | Företagets kreditscore är bättre än 67% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 514,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 111 37 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2017
Omsättning (mkr) 86,0 72,0 35,0
Resultat (mkr) 4,00 -38,00 39,49
Eget kapital (mkr) 514,0 510,0 243,0
Tillgångar (mkr) 1 548,0 1 394,0 862,9
Vinstmarginal (%) 5% -53% 113%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 1% -7% 16%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English