Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

AddLife AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 46460 (SNI-kod+postort) - 64202 (SNI-kod+postort) - 32501 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner Tillverkning av medicinska och dentala instrument och tillbehör

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att självt eller genom hel- eller delägda dotterbolag idka handel med och tillverka huvudsakligen medicinteknisk utrustning och produkter samt driva annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2014

Organisationsnummer: 556995-8126

Senast uppdaterad: 2021-02-25 09:06:24

Kreditscore / rating: 1.76 | Företagets kreditscore är bättre än 73% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 1 467,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 111 51 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 3 479,0 2 481,6 2 333,3
Resultat (mkr) 142,00 129,30 120,30
Eget kapital (mkr) 1 467,0 931,7 748,0
Tillgångar (mkr) 3 274,0 2 667,8 1 891,3
Vinstmarginal (%) 4% 5% 5%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 10% 14% 16%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English