Tree overview for SNI-codes >> | Tree for regions and communes >> | Top list for SNI codes >> | Top list for companies >> | Ekonomisk prognos >> | Swedish stock market companies and indices >> | News for companies on the stock market >> | Svenska och internationella nyheter >> | Random company >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Adapteo Holding AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 64202 (SNI-kod+postort)

Sector / Market (name of SNI code): Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall självt eller genom dotterbolag ge rådgivning om eller handha administration av investeringar och avyttringar av bolag samt självt investera i, utveckla och avyttra bolag samt bedriva med allt ovanstående förenlig verksamhet.

Year of registration: 2014

Organisation number: 556987-1089

Last updated: 2022-05-01 03:34:20

City/place (place for headquarters): Solna - Granska alla företag där

Post code (place for headquarters): 169 70 - Filter all companies there

Financial year end 2020 2019 2018
Revenues (SEK million) 0,0 0,0 0,0
Net profit (SEK million) 50,23 -794,51 42,72
Equity capital (SEK million) 182,9 -367,3 427,2
Assets (SEK million) 815,6 236,5 1 341,9
Profit margin (%) 5023000% -79451000% 4272000%
Return on Equity (%) 27% 216% 10%

See financial data for all Swedish companies on our website.