Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Quartiers Properties AB (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 68201 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom hel- eller delägda bolag, förvärva, förvalta, förädla, äga och avyttra fast egendom och värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2014

Organisationsnummer: 556975-7684

Senast uppdaterad: 2022-01-01 10:08:16

Kreditscore / rating: -1.94 | Företagets kreditscore är bättre än 11% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 281,8

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 114 56 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 55,8 93,4 29,1
Resultat (mkr) -67,60 -37,44 10,16
Eget kapital (mkr) 281,8 335,8 373,2
Tillgångar (mkr) 653,7 700,1 657,5
Vinstmarginal (%) -121% -40% 35%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -24% -11% 3%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English