Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Urb-it AB (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 62010 (SNI-kod+postort) - 53202 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Dataprogrammering Bud- och kurirverksamhet

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska utveckla och driva hållbara servicelösningar för det urbana samhället. Verksamheten riktas primärt mot detaljhandeln och dess kunder i syfte att stärka handelns erbjudande och utöva servicen till konsumenterna i mobila upplägg, främst med avseende på digital access och fysiskt överlämnande - Click & Get. Bolaget ska även äga, förvärva och förvalta fast och lös egendom såsom patent, varumärken, licenser och andra rättigheter. Bolagets verksamhetsbeskrivning ska ges en vidsträckt tolkning.

Registreringsår: 2014

Organisationsnummer: 556959-9755

Troligen bolagets hemsida: https://urb-it.com

Senast uppdaterad: 2021-04-17 14:05:04

Kreditscore / rating: -3 | Företagets kreditscore är bättre än 1% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 4,7

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 113 56 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 4,4 1,2 1,0
Resultat (mkr) -47,67 -64,25 -119,22
Eget kapital (mkr) 4,7 13,1 12,1
Tillgångar (mkr) 32,2 42,9 54,9
Vinstmarginal (%) -1083% -5350% -11910%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -1014% -490% -985%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

Urb-it AB (publ) | Company | Investors | Blog | Ship-from-Store | Ship-from-Warehouse | Micro-Fulfillment | E-Commerce | Carriers | Food & Flowers | Luxury | Business Deliveries | Sustainability | Become a Courier | Contact Us | Fr |