Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Urb-it AB (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 62010 (SNI-kod+postort) - 53202 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Dataprogrammering Bud- och kurirverksamhet

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska utveckla och driva hållbara servicelösningar för det urbana samhället. Verksamheten riktas primärt mot detaljhandeln och dess kunder i syfte att stärka handelns erbjudande och utöva servicen till konsumenterna i mobila upplägg, främst med avseende på digital access och fysiskt överlämnande - Click & Get. Bolaget ska även äga, förvärva och förvalta fast och lös egendom såsom patent, varumärken, licenser och andra rättigheter. Bolagets verksamhetsbeskrivning ska ges en vidsträckt tolkning.

Registreringsår: 2014

Organisationsnummer: 556959-9755

Senast uppdaterad: 2022-04-23 22:25:15

Kreditscore / rating: -4 | Företagets kreditscore är bättre än 0% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 61,8

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 111 35 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 12,6 4,4 1,2
Resultat (mkr) -64,94 -47,67 -64,25
Eget kapital (mkr) 61,8 4,7 13,1
Tillgångar (mkr) 111,2 32,2 42,9
Vinstmarginal (%) -515% -1083% -5350%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -105% -1014% -490%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English