Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Frisq Holding AB (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 62010 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Dataprogrammering

Verksamhetsbeskrivning: Bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag, tillhandahålla digitala tjänster inom hälso- och sjukvårdssektorn. Bolaget skall även idka därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2014

Organisationsnummer: 556959-2867

Senast uppdaterad: 2021-03-20 23:33:17

Kreditscore / rating: -3 | Företagets kreditscore är bättre än 1% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 187,8

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 111 44 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 1,9 5,3 0,2
Resultat (mkr) -73,76 -42,02 -24,89
Eget kapital (mkr) 187,8 200,4 192,2
Tillgångar (mkr) 203,6 214,6 199,7
Vinstmarginal (%) -3880% -793% -12383%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -39% -21% -13%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English