Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Kallebäck Property Invest AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 64202 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska i egen regi eller genom hel- eller delägda dotter bolag genomföra sin affärsstrategi att för aktieägarna långsiktigt generera vinst genom att hyra ut lokallägenheter i fastigheter som ägs av Bolaget eller dess hel- eller delägda dotterbolag eller som annars disponeras av dessabolag samt i samband därmed förvärva fast egendom och bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2013

Organisationsnummer: 556951-6783

Senast uppdaterad: 2022-01-02 02:43:17

Kreditscore / rating: 1.64 | Företagets kreditscore är bättre än 70% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 504,6

Stad/plats (plats för huvudkontor): Västerås - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 721 06 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 71,4 70,3 68,6
Resultat (mkr) 42,18 75,48 159,68
Eget kapital (mkr) 504,6 506,2 474,6
Tillgångar (mkr) 1 089,8 1 105,7 1 038,1
Vinstmarginal (%) 59% 107% 233%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 8% 15% 34%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English