Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Stockholms bostadsbolag AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 68310 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Fastighetsförmedling

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling, äga och förvalta fastigheter samt idka handel med lös egendom företrädesvis värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2013

Organisationsnummer: 556942-6090

Senast uppdaterad: 2021-05-02 09:03:16

Kreditscore / rating: 3.09 | Företagets kreditscore är bättre än 97% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 2,3

Stad/plats (plats för huvudkontor): Lidingö - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 181 39 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 1,4 0,8 0,4
Resultat (mkr) 1,14 0,52 0,30
Eget kapital (mkr) 3,6 2,5 2,0
Tillgångar (mkr) 4,2 3,4 3,1
Vinstmarginal (%) 81% 65% 75%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 32% 21% 15%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English