Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

myFC Holding AB (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 64202 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av mikrobränslesystem ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2013

Organisationsnummer: 556942-1612

Senast uppdaterad: 2022-05-01 06:22:15

Kreditscore / rating: -3 | Företagets kreditscore är bättre än 1% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 46,5

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 113 59 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 0,8 0,0 0,0
Resultat (mkr) -48,44 -165,53 0,00
Eget kapital (mkr) 46,5 58,8 0,0
Tillgångar (mkr) 60,7 67,5 0,0
Vinstmarginal (%) -6047% -16553000% 0%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -104% -282% 0%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English