Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

MaxFastigheter i Sverige AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 68203 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska äga samt förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2013

Organisationsnummer: 556937-5487

Troligen bolagets hemsida: https://www.maxfastigheter.se

Senast uppdaterad: 2021-02-21 14:40:24

Kreditscore / rating: 4.08 | Företagets kreditscore är bättre än 99% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 870,7

Stad/plats (plats för huvudkontor): Torshälla - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 644 30 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2017 2016
Omsättning (mkr) 145,3 89,6 59,6
Resultat (mkr) 104,13 45,10 72,68
Eget kapital (mkr) 870,7 553,0 387,5
Tillgångar (mkr) 2 643,4 1 435,1 1 010,1
Vinstmarginal (%) 72% 50% 122%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 12% 8% 19%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

MaxFastigheter i Sverige AB | VD har ordet | Verksamhet | Bolagsordning | Bolagsstämma | Bolagsstyrningsrapport | Ledning | Styrelse | Valberedning | Fastigheter | Lediga lokaler | MaxFASTIGHETER som hyresvärd | Intresseanmälan | Investerare | Aktieägare | Aktien | Utdelningspolicy | Finansiella rapporter | Obligationer | Teckningsoptioner | Emission 2020 |