Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Bonava AB (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att - direkt eller genom dotterbolag - utveckla och investera i bostäder och bedriva handel med fastigheter samt bedriva annan med ovannämnda verksamheter förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom ombesörja vissa koncerngemensamma uppgifter såsom att tillhandahålla stabstjänster.

Registreringsår: 2013

Organisationsnummer: 556928-0380

Senast uppdaterad: 2022-01-03 17:34:13

Kreditscore / rating: 1.86 | Företagets kreditscore är bättre än 77% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 7 357,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 112 18 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2018 2017 2016
Omsättning (mkr) 14 008,0 14 479,0 13 492,0
Resultat (mkr) 1 265,00 1 402,00 1 004,00
Eget kapital (mkr) 7 357,0 6 633,0 4 867,0
Tillgångar (mkr) 21 074,0 19 713,0 16 770,0
Vinstmarginal (%) 9% 10% 7%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 17% 21% 21%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English