Tree overview for SNI-codes >> | Tree for regions and communes >> | Top list for SNI codes >> | Top list for companies >> | Swedish stock market companies and indices >> | News for companies on the stock market >> | Svenska och internationella nyheter >> | Random company >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Bostäder i Stockholm AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 68310 (SNI-kod+postort)

Sector / Market (name of SNI code): Fastighetsförmedling

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling, äga och förvalta fastigheter samt idka handel med lös egendom företrädesvis värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Year of registration: 2012

Organisation number: 556910-1651

Last updated: 2021-04-25 16:09:18

Credit score / credit rating: 1.48 | The company's credit score is better than 68% of Swedish companies.

Company's estimate value of the shares (SEK million): 1,8

City/place (place for headquarters): Lidingö - Granska alla företag där

Post code (place for headquarters): 181 39 - Filter all companies there

Financial year end 2019 2018 2017
Revenues (SEK million) 1,2 0,3 0,8
Net profit (SEK million) 0,89 0,33 2,75
Equity capital (SEK million) 2,9 2,9 3,5
Assets (SEK million) 3,2 2,9 3,8
Profit margin (%) 74% 110% 343%
Return on Equity (%) 31% 11% 79%

See financial data for all Swedish companies on our website.