Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta värdepapper i bolag som bedriver skol- verksamhet med hög kvalitet och fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2012

Organisationsnummer: 556900-7254

Senast uppdaterad: 2021-12-31 07:08:16

Kreditscore / rating: 0.31 | Företagets kreditscore är bättre än 43% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 1 285,8

Stad/plats (plats för huvudkontor): Täby - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 183 71 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2020 2019
Omsättning (mkr) 1 466,8 2 938,0 2 664,0
Resultat (mkr) 38,70 215,00 155,00
Eget kapital (mkr) 1 285,8 1 270,0 1 114,0
Tillgångar (mkr) 5 870,8 5 680,0 1 801,0
Vinstmarginal (%) 3% 7% 6%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 3% 17% 14%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English