Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Resurs Holding AB (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta bolag med inriktning mot bankverksamhet, försäkringsverksamhet eller annan finansiell verksamhet, att tillhandhålla tjänster till sina dotterbolag samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2012

Organisationsnummer: 556898-2291

Troligen bolagets hemsida: https://resursholding.se

Senast uppdaterad: 2021-02-26 18:08:47

Kreditscore / rating: 2.72 | Företagets kreditscore är bättre än 92% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 7 141,3

Stad/plats (plats för huvudkontor): Helsingborg - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 254 67 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 4 429,8 4 106,8 2 686,8
Resultat (mkr) 1 216,31 1 143,42 0,00
Eget kapital (mkr) 7 141,3 6 348,5 0,0
Tillgångar (mkr)
Vinstmarginal (%) 27% 28% 0%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 17% 18% 0%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

Resurs Holding AB (publ) | Läs mer om cookies. | Engelska | Resurs Holding i korthet | Affärsmodell och strategi | Payment Solutions | Consumer Loans | Insurance | Organisation | Koncernledning | Styrelse | Historia | COVID-19 | Bolagsstyrnings- struktur | Bolagsstyrnings- rapporter | Bolagsstämma | Årsstämma 2021 | Bolagsstämmor | Valberedning | Styrelse | Styrelsens arbete | Styrelsens utskott | Koncernledning | Read more about cookies. | Svenska | Resurs Holding in brief | Business model and strategy | Payment Solutions | Consumer Loans | Insurance | Organisation | Group Management | The Board of Directors | Sustainability Reports | Global Compact | Our history | COVID-19 | Corporate governance structure | Corporate Governance Reports | General Meeting | Annual General Meeting 2021 | General Meetings | Nomination committee | The Board of Directors | Work of the board of directors | Board committees | Group Management |