Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Actic Group AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag och idka därmed förenlig verksamhet samt för sin verksamhet äga och förvalta fast och lös egendom.

Registreringsår: 2012

Organisationsnummer: 556895-3409

Senast uppdaterad: 2022-01-03 20:52:14

Kreditscore / rating: -2.07 | Företagets kreditscore är bättre än 9% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 281,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Solna - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 171 41 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 952,2 941,2 881,2
Resultat (mkr) -304,54 22,94 -5,40
Eget kapital (mkr) 281,0 625,9 605,6
Tillgångar (mkr) 1 874,5 1 432,1 1 387,0
Vinstmarginal (%) -32% 2% -1%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -108% 4% -1%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English