Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Bravida Holding AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom samt att, direkt eller indirekt, bedriva entreprenad- och serviceverksamhet inom installationsbranschen, bedriva fastighetsrörelse, bedriva konsultativ verksamhet inom samma verksamhetsområden, samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska därtill samordna de verksamheter som bedrivs av bolagets dotterbolagoch eller av andra företag vilka står i koncern- eller annan intressegemenskap med bolaget samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2012

Organisationsnummer: 556891-5390

Senast uppdaterad: 2021-12-30 18:37:15

Kreditscore / rating: 1.62 | Företagets kreditscore är bättre än 69% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 5 855,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Unknown - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 000 00 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 21 147,0 20 404,0 19 305,0
Resultat (mkr) 997,00 884,00 956,00
Eget kapital (mkr) 5 855,0 5 587,0 5 223,0
Tillgångar (mkr) 17 053,0 16 510,0 14 324,0
Vinstmarginal (%) 5% 4% 5%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 17% 16% 18%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English