Tree overview for SNI-codes >> | Tree for regions and communes >> | Top list for SNI codes >> | Top list for companies >> | Ekonomisk prognos >> | Swedish stock market companies and indices >> | News for companies on the stock market >> | Svenska och internationella nyheter >> | Random company >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

EQT AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 66190 (SNI-kod+postort)

Sector / Market (name of SNI code): Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska tillhandahålla rådgivning och administrativa tjänster till bolag inom rådgivnings- och investeringsbranschen samt inneha och förvalta fast och lös egendom. Bolaget ska, utan ändring av det aktiebolagsrättsliga syfte att bereda vinst åt aktieägarna, sträva efter att bedriva sin verksamhet på ett sätt som framtidssäkrar företag och har en positiv påverkan.

Year of registration: 2011

Organisation number: 556849-4180

Last updated: 2021-12-31 00:13:13

Credit score / credit rating: 3.51 | The company's credit score is better than 98% of Swedish companies.

Company's estimate value of the shares (SEK million): 57 045,0

City/place (place for headquarters): Stockholm - Granska alla företag där

Post code (place for headquarters): 111 53 - Filter all companies there

Financial year end 2020 2019 2018
Revenues (SEK million) 6 110,9 5 996,5 3 935,0
Net profit (SEK million) 3 803,00 1 671,49 1 240,00
Equity capital (SEK million) 12 673,3 11 303,4 3 395,0
Assets (SEK million) 16 285,7 14 928,5 5 392,0
Profit margin (%) 62% 28% 32%
Return on Equity (%) 30% 15% 37%

See financial data for all Swedish companies on our website.