Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

EQT AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 66190 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska tillhandahålla rådgivning och administrativa tjänster till bolag inom rådgivnings- och investeringsbranschen samt inneha och förvalta fast och lös egendom. Bolaget ska, utan ändring av det aktiebolagsrättsliga syfte att bereda vinst åt aktieägarna, sträva efter att bedriva sin verksamhet på ett sätt som framtidssäkrar företag och har en positiv påverkan.

Registreringsår: 2011

Organisationsnummer: 556849-4180

Senast uppdaterad: 2021-12-31 00:13:13

Kreditscore / rating: 3.51 | Företagets kreditscore är bättre än 98% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 57 045,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 111 53 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 6 110,9 5 996,5 3 935,0
Resultat (mkr) 3 803,00 1 671,49 1 240,00
Eget kapital (mkr) 12 673,3 11 303,4 3 395,0
Tillgångar (mkr) 16 285,7 14 928,5 5 392,0
Vinstmarginal (%) 62% 28% 32%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 30% 15% 37%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English