Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Liv ihop AB (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 88993 (SNI-kod+postort) - 88102 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Övriga öppna sociala insatser för vuxna Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder

Verksamhetsbeskrivning: Aktiebolaget ska bedriva direkt eller indirekt genom dotterbolag verksamhet genom att erbjuda administrativ hjälp till personer med rätt till ersättning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller 51 kap. 2 § Social- försäkringsbalken (om assistansersättning). Bolaget skall vidare bedriva verksamhet inom vårdsektorn eller med tillhandahållande av tjänster till äldre och funktions- hindrade samt tillhandahållande av administrativ service eller andra tjänster, och bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter och tekniska hjälpmedel och lösningar inom ovan nämnda sektorer, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2011

Organisationsnummer: 556846-3136

Senast uppdaterad: 2021-02-23 10:55:17

Kreditscore / rating: -0.71 | Företagets kreditscore är bättre än 18% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 42,9

Stad/plats (plats för huvudkontor): Nacka - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 131 54 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 151,4 131,3 130,5
Resultat (mkr) 2,85 -8,23 -0,66
Eget kapital (mkr) 42,9 32,6 13,3
Tillgångar (mkr) 137,0 116,8 76,9
Vinstmarginal (%) 2% -6% -1%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 7% -25% -5%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English