Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Dometic Group AB (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 82110 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Kombinerade kontorstjänster

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom. Bolaget ska därtill samordna de verksamheter som bedrivs av bolagets dotter- bolag och eller av andra företag vilka står i koncern- eller annan intressegemenskap med bolaget samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2010

Organisationsnummer: 556829-4390

Senast uppdaterad: 2021-03-19 04:30:28

Stad/plats (plats för huvudkontor): Solna - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 171 54 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2017 2016
Omsättning (mkr)
Resultat (mkr)
Eget kapital (mkr)
Tillgångar (mkr)
Vinstmarginal (%)
Avkastning eget kapital (RoE) (%)

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English