Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Dometic Group AB (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 82110 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Kombinerade kontorstjänster

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom. Bolaget ska därtill samordna de verksamheter som bedrivs av bolagets dotter- bolag och eller av andra företag vilka står i koncern- eller annan intressegemenskap med bolaget samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2010

Organisationsnummer: 556829-4390

Senast uppdaterad: 2022-05-11 15:00:35

Kreditscore / rating: 0.27 | Företagets kreditscore är bättre än 42% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 17 363,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Solna - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 171 54 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2017 2016
Omsättning (mkr) 18 503,0 0,0 12 388,0
Resultat (mkr) 1 325,00 0,00 1 362,00
Eget kapital (mkr) 17 363,0 0,0 13 977,0
Tillgångar (mkr) 36 681,0 0,0 22 308,0
Vinstmarginal (%) 7% 0% 11%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 8% 0% 10%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English