Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Concentric AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70220 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Konsultverksamhet avseende företags organisation

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska direkt eller genom innehav av aktier eller andelar i andra företag bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter, företrädesvis till fordons- och transportindustrin och idka annan därmed förenlig verksamhet ävensom att äga och för- valta värdepapper och annan lös eller fast egendom.

Registreringsår: 2010

Organisationsnummer: 556828-4995

Senast uppdaterad: 2021-12-31 08:04:18

Kreditscore / rating: 0.86 | Företagets kreditscore är bättre än 55% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 1 067,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Linköping - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 582 22 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2017
Omsättning (mkr) 1 502,0 2 012,0 2 104,0
Resultat (mkr) 205,00 321,00 303,00
Eget kapital (mkr) 1 067,0 1 136,0 875,0
Tillgångar (mkr) 2 047,0 2 119,0 1 973,0
Vinstmarginal (%) 14% 16% 14%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 19% 28% 35%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English