Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Concentric AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70220 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Konsultverksamhet avseende företags organisation

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska direkt eller genom innehav av aktier eller andelar i andra företag bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter, företrädesvis till fordons- och transportindustrin och idka annan därmed förenlig verksamhet ävensom att äga och för- valta värdepapper och annan lös eller fast egendom.

Registreringsår: 2010

Organisationsnummer: 556828-4995

Troligen bolagets hemsida: http://www.concentricab.com

Senast uppdaterad: 2020-10-01 21:12:26

Kreditscore / rating: 0.01 | Företagets kreditscore är bättre än 35% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 0,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Linköping - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 582 22 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2017 2016
Omsättning (mkr) 2 012,0 2 104,0 2 004,0
Resultat (mkr)
Eget kapital (mkr)
Tillgångar (mkr)
Vinstmarginal (%)
Avkastning eget kapital (RoE) (%)

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

Concentric AB |