Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Munters Group AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska direkt eller indirekt genom ägande i andra bolag bedriva industriell rörelse, företrädesvis tillverkning, försäljning och utveckling av produkter och tjänster för avfuktning, uppfuktning, värmeväxling, luftkylning och därmed relaterad verksamhet, liksom service- och konsultativ verksamhet samt handel inom nämnda områden, samt därmed sammanhängande verksamhet. Bolaget ska även ha till föremål att direkt eller indirekt äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2010

Organisationsnummer: 556819-2321

Senast uppdaterad: 2021-12-30 18:56:15

Kreditscore / rating: 0.36 | Företagets kreditscore är bättre än 42% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 3 746,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Kista - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 164 26 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 7 015,0 7 153,0 7 122,0
Resultat (mkr) 426,00 -164,00 -94,00
Eget kapital (mkr) 3 746,0 3 627,0 3 719,0
Tillgångar (mkr) 9 574,0 10 093,0 9 268,0
Vinstmarginal (%) 6% -2% -1%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 11% -5% -3%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English