Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Green Landscaping Group AB (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 68203 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, självt eller genom dotterbolag, bedriva mark- och fastighetsteknisk drift, skötsel och entreprenad och därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fast och lös egendom.

Registreringsår: 2008

Organisationsnummer: 556771-3465

Troligen bolagets hemsida: https://www.greenlandscapinggroup.se

Senast uppdaterad: 2021-02-26 09:41:16

Kreditscore / rating: 0.28 | Företagets kreditscore är bättre än 41% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 219,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Malmö - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 213 76 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 1 973,0 1 176,0 790,9
Resultat (mkr) 7,00 -6,00 -6,24
Eget kapital (mkr) 219,0 203,0 5,3
Tillgångar (mkr) 1 365,0 1 278,0 553,4
Vinstmarginal (%) 0% -1% -1%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 3% -3% -118%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

Green Landscaping Group AB (publ) |