Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Thule Group AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70220 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Konsultverksamhet avseende företags organisation

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, kunna inneha och exploatera varumärken samt driva fabriks- och handelsrörelse, företrädesvis inom verkstadsindustrin samt för sin verksamhet äga och förvalta fast och lös egendom och ävensom driva handel med aktier och andra värdepapper.

Registreringsår: 2008

Organisationsnummer: 556770-6311

Troligen bolagets hemsida: http://www.thulegroup.com

Senast uppdaterad: 2021-02-27 06:17:15

Kreditscore / rating: 1.34 | Företagets kreditscore är bättre än 64% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 13 245,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Malmö - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 214 31 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 7 038,0 6 484,0 5 872,0
Resultat (mkr) 883,00 837,00 707,00
Eget kapital (mkr) 4 330,0 4 012,0 3 467,0
Tillgångar (mkr) 8 285,0 7 697,0 7 285,0
Vinstmarginal (%) 13% 13% 12%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 20% 21% 20%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

Thule Group AB | About us |