Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Thule Group AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70220 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Konsultverksamhet avseende företags organisation

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, kunna inneha och exploatera varumärken samt driva fabriks- och handelsrörelse, företrädesvis inom verkstadsindustrin samt för sin verksamhet äga och förvalta fast och lös egendom och ävensom driva handel med aktier och andra värdepapper.

Registreringsår: 2008

Organisationsnummer: 556770-6311

Senast uppdaterad: 2021-12-31 00:08:16

Kreditscore / rating: 1.43 | Företagets kreditscore är bättre än 65% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 17 490,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Malmö - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 214 31 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 7 828,0 7 038,0 6 484,0
Resultat (mkr) 1 166,00 883,00 837,00
Eget kapital (mkr) 5 253,0 4 330,0 4 012,0
Tillgångar (mkr) 8 448,0 8 285,0 7 697,0
Vinstmarginal (%) 15% 13% 13%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 22% 20% 21%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English