Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

P-E Lindström i Falun - LIFA AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 46630 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska bedriva partihandel med gruv-, bygg-, och anläggnings- maskiner och därtill hörande kringutrustning. Marknadsföringen ska inriktas mot entreprenörer inom byggnads- branschen, särskilt vad avser området grundförstärkning men även andra markområden både under och ovan jord.

Registreringsår: 2008

Organisationsnummer: 556754-7822

Senast uppdaterad: 2021-02-26 08:10:22

Kreditscore / rating: -1.3 | Företagets kreditscore är bättre än 13% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 5,3

Stad/plats (plats för huvudkontor): Falun - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 791 77 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 34,2 51,2 48,6
Resultat (mkr) -2,61 0,02 0,06
Eget kapital (mkr) 5,3 7,9 7,9
Tillgångar (mkr) 16,3 23,1 24,9
Vinstmarginal (%) -8% 0% 0%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -49% 0% 1%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English