Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag förvärva,äga, förvalta, utveckla och försälja fast egendom och värdepapper samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2007

Organisationsnummer: 556746-6437

Troligen bolagets hemsida: https://www.platzer.se

Senast uppdaterad: 2021-03-19 16:30:04

Kreditscore / rating: 0.49 | Företagets kreditscore är bättre än 45% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 8 487,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Göteborg - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 416 64 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 1 124,0 1 044,0 995,0
Resultat (mkr) 1 476,00 1 511,00 1 393,00
Eget kapital (mkr) 8 487,0 7 230,0 5 907,0
Tillgångar (mkr) 21 106,0 19 016,0 15 936,0
Vinstmarginal (%) 131% 145% 140%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 17% 21% 24%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) |