Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

ProstaLund AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 72110 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Bioteknisk forskning och utveckling

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva agenturverksamhet inom det medicintekniska området, äga och förvalta andra bolag samt fast egendom, bedriva leasing- verksamhet, forskning, utveckling, produktion och försäljning av medicinteknisk utrustning samt därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2007

Organisationsnummer: 556745-3245

Troligen bolagets hemsida: https://www.prostalund.se

Senast uppdaterad: 2021-04-09 01:35:04

Kreditscore / rating: -4 | Företagets kreditscore är bättre än 0% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 22,2

Stad/plats (plats för huvudkontor): Lund - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 223 62 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 12,9 13,6 13,5
Resultat (mkr) -10,58 -12,95 -16,89
Eget kapital (mkr) 22,2 12,7 13,8
Tillgångar (mkr) 26,4 19,2 17,9
Vinstmarginal (%) -82% -95% -125%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -48% -102% -122%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

ProstaLund AB | Om ProstaLund AB | Ledning | Affärsidé | Historik | Media | Karriär | Pressmeddelanden | Rapporter | Årsstämma | Finansiell kalender | Aktie & Aktiekaptial | Bolagsordning | Ägarstruktur | Emissionsdokument | Certified Adviser | Noteringsdokument | Kontakta oss |