Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Coor Service Management Holding AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska direkt eller genom hel- eller delägda bolag bedriva näringsverksamhet inom områdena fastighets- och bolagsservice- verksamhet av såväl teknisk som administrativ karaktär samt inom ramen för denna verksamhet förvärva, äga, förvalta och försälja aktier, andelar, värdepapper, värdepappersrelaterade instrument, företag eller del därav samt förvalta och försälja fastigheter för egen räkning och ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2007

Organisationsnummer: 556742-0806

Senast uppdaterad: 2021-12-30 18:49:14

Kreditscore / rating: 0.78 | Företagets kreditscore är bättre än 52% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 2 079,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Kista - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 164 40 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 9 591,0 10 313,0 9 489,0
Resultat (mkr) 191,00 169,00 104,00
Eget kapital (mkr) 2 079,0 1 980,0 2 164,0
Tillgångar (mkr) 6 064,0 6 864,0 6 474,0
Vinstmarginal (%) 2% 2% 1%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 9% 9% 5%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English