Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

NCAB Group AB (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort) - 64992 (SNI-kod+postort) - 70220 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning Konsultverksamhet avseende företags organisation

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom marknadsföringsområdet, tillhandahålla administrativa tjänster till dotterbolag, äga och förvalta aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2007

Organisationsnummer: 556733-0161

Senast uppdaterad: 2022-01-02 18:50:23

Kreditscore / rating: 2.04 | Företagets kreditscore är bättre än 79% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 699,7

Stad/plats (plats för huvudkontor): Bromma - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 168 65 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 2 115,2 1 781,2 1 617,0
Resultat (mkr) 127,51 128,40 104,58
Eget kapital (mkr) 699,7 347,9 296,4
Tillgångar (mkr) 1 483,0 873,1 722,5
Vinstmarginal (%) 6% 7% 6%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 18% 37% 35%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English