Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Eltel AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag erbjuda servicetjänster i form av underhåll, uppgradering och projektleverans inom områden för energi, kommunikation, infrastruktur och försvar samt inom ramen för denna verksamhet förvärva, äga, förvalta och försälja aktier, andelar, värdepapper, värdepappersrelaterade instrument, företag eller del därav samt att förvalta och försälja fastigheter för egen räkning och ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2007

Organisationsnummer: 556728-6652

Senast uppdaterad: 2021-12-31 00:01:18

Kreditscore / rating: -0.64 | Företagets kreditscore är bättre än 21% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 2 123,3

Stad/plats (plats för huvudkontor): Bromma - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 168 67 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 9 412,2 11 366,1 12 192,0
Resultat (mkr) 53,18 -261,17 -229,00
Eget kapital (mkr) 2 123,3 2 308,7 2 506,0
Tillgångar (mkr) 6 796,2 8 430,6 8 509,0
Vinstmarginal (%) 1% -2% -2%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 3% -11% -9%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English