Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Teqnion AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 46699 (SNI-kod+postort) - 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall bedriva import, försäljning och service av komponenter, maskiner och system med tillbehör för industritillämpning. Vidare skall bolaget äga, förvalta, förvärva och sälja bolag samt bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksmaht.

Registreringsår: 2006

Organisationsnummer: 556713-4183

Troligen bolagets hemsida: http://www.teqnion.se

Senast uppdaterad: 2021-03-20 19:35:03

Kreditscore / rating: 3.42 | Företagets kreditscore är bättre än 98% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 212,6

Stad/plats (plats för huvudkontor): Solna - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 169 79 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 579,5 296,2 197,1
Resultat (mkr) 32,52 25,99 10,63
Eget kapital (mkr) 212,6 96,8 45,5
Tillgångar (mkr) 452,9 301,6 108,5
Vinstmarginal (%) 6% 9% 5%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 15% 27% 23%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

Teqnion AB | Om oss | Dotterbolag | Investor relations | Nyheter | Finansiella rapporter | Erbjudandehandlingar | Finansiell kalender | Aktien | Aktiekapital | Ägare | Incitamentsprogram | Certified Adviser | Bolagsstyrning | Styrelse & revisor | Ledning | Bolagsordning | Insiders | Bolagsstämmor | Tidigare stämmor | Valberedning | IR-kontakt | Kontakta oss | Om oss | Dotterbolag | Investor relations | Nyheter | Finansiella rapporter | Erbjudandehandlingar | Finansiell kalender | Aktien | Aktiekapital | Ägare | Incitamentsprogram | Certified Adviser | Bolagsstyrning | Styrelse & revisor | Ledning | Bolagsordning | Insiders | Bolagsstämmor | Tidigare stämmor | Valberedning | IR-kontakt | Kontakta oss | Start |