Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

NAXS AB (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 64920 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Annan kreditgivning

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva investeringsverk- samhet och i samband därmed förvärva, äga och förvalta samt försälja andelar, aktier, delrätter och andra värdepapper samt förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter i samband med investeringar i eller saminvesteringar med bolag eller fonder samt därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2006

Organisationsnummer: 556712-2972

Troligen bolagets hemsida: https://www.naxs.se

Senast uppdaterad: 2021-04-02 18:30:04

Kreditscore / rating: 2.46 | Företagets kreditscore är bättre än 88% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 709,7

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 114 34 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 52,7 42,4 59,1
Resultat (mkr) 37,13 18,49 40,70
Eget kapital (mkr) 709,7 736,4 820,6
Tillgångar (mkr) 710,4 737,4 821,5
Vinstmarginal (%) 70% 44% 69%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 5% 3% 5%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

NAXS AB (publ) | In English | Om NAXS | Bakgrund | Legal struktur | Arvodesstruktur | Bolagsstyrning | Rådgivare | Investeringar | Fondinvesteringar | Övriga investeringar | Investeringspolicy | Investeringsprocess | Private equity | Ordlista | Investor relations | NAXS Presentation | NAXS Fact Sheet | Likviditetsgarant | Finansiella rapporter | Finansiell kalender | Aktieinformation | Prospekt 2007 | Prospekt 2010 | Nyheter | Kontakt | På svenska | About NAXS | Background | Legal structure | Fee Structure | Corporate Governance | Investment advisor | Investments | Fund investments | Other investments | Investment policy | Investment process | Private equity | Glossary | Investor relations | NAXS Presentation | NAXS Fact Sheet | Certified Advisor | Financial Reports | Financial calendar | Share Information | Prospectus 2007 | Prospectus 2010 | News | Contact | In English | Om NAXS | Bakgrund | Legal struktur | Arvodesstruktur | Bolagsstyrning | Rådgivare | Investeringar | Fondinvesteringar | Övriga investeringar | Investeringspolicy | Investeringsprocess | Private equity | Ordlista | Investor relations | NAXS Presentation | NAXS Fact Sheet | Likviditetsgarant | Finansiella rapporter | Finansiell kalender | Aktieinformation | Prospekt 2007 | Prospekt 2010 | Nyheter | Kontakt |