Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Karolinska Development AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 66190 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

Verksamhetsbeskrivning: Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att tillhandahålla administrativa tjänster inom områdena ekonomiadministration, juridik, företagsledning och personaladministration, att tillhandahålla rådgivning inom medicinsk utveckling, klinisk prövning, myndighetstillstånd och patentfrågor, att äga och förvalta aktier och andelar inom området för medicin, bioteknik, läkemedel och medicinteknik samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2006

Organisationsnummer: 556707-5048

Senast uppdaterad: 2021-12-30 18:29:16

Kreditscore / rating: -3 | Företagets kreditscore är bättre än 1% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 800,3

Stad/plats (plats för huvudkontor): Solna - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 171 65 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2017
Omsättning (mkr) 2,7 3,4 2,5
Resultat (mkr) -207,49 302,98 179,60
Eget kapital (mkr) 800,3 1 007,7 267,1
Tillgångar (mkr) 890,1 1 166,7 663,3
Vinstmarginal (%) -7682% 8909% 7181%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -26% 30% 67%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English