Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Dustin Group AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 64202 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt via dotterbolag, (i) bedriva handel med varor och tjänster inom IT- och elektronikbranschen, (ii) bedriva leasingverksamhet av lös egendom och annan finansiell verksamhet, (iii) äga och förvalta värdepapper, samt (iv) bedriva därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2006

Organisationsnummer: 556703-3062

Senast uppdaterad: 2021-12-31 04:33:17

Kreditscore / rating: 1.72 | Företagets kreditscore är bättre än 73% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 2 456,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Nacka Strand - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 131 52 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 13 195,0 12 535,7 10 301,0
Resultat (mkr) 277,00 356,20 305,00
Eget kapital (mkr) 2 456,0 2 460,3 1 647,0
Tillgångar (mkr) 7 776,0 7 268,3 6 177,0
Vinstmarginal (%) 2% 3% 3%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 11% 14% 19%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English