Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Dustin Group AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 64202 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt via dotterbolag, (i) bedriva handel med varor och tjänster inom IT- och elektronikbranschen, (ii) bedriva leasingverksamhet av lös egendom och annan finansiell verksamhet, (iii) äga och förvalta värdepapper, samt (iv) bedriva därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2006

Organisationsnummer: 556703-3062

Troligen bolagets hemsida: http://www.dustin.se

Senast uppdaterad: 2021-03-19 08:50:04

Kreditscore / rating: 1.94 | Företagets kreditscore är bättre än 77% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 2 460,3

Stad/plats (plats för huvudkontor): Nacka Strand - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 131 52 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 12 535,7 10 301,0 9 306,2
Resultat (mkr) 356,20 305,00 239,10
Eget kapital (mkr) 2 460,3 1 647,0 1 485,1
Tillgångar (mkr) 7 268,3 6 177,0 4 168,8
Vinstmarginal (%) 3% 3% 3%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 14% 19% 16%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

Dustin Group AB |