Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

ENLABS AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 64202 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att självt eller genom dotterföretag utveckla, marknadsföra och försälja produkter och tjänster inom spel, förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2005

Organisationsnummer: 556685-0755

Senast uppdaterad: 2022-01-01 09:29:13

Kreditscore / rating: 2.93 | Företagets kreditscore är bättre än 95% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 1 518,5

Stad/plats (plats för huvudkontor): Sigtuna - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 193 30 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 481,3 380,2 308,6
Resultat (mkr) 151,85 98,58 70,37
Eget kapital (mkr) 735,3 418,0 322,7
Tillgångar (mkr) 890,1 492,6 369,7
Vinstmarginal (%) 32% 26% 23%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 21% 24% 22%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English