Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

GASPOROX AB (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 26600 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning

Verksamhetsbeskrivning: Bolagets verksamhet skall vara att bedriva utveckling och försäljning av system, produkter och tjänster för gasmätning och läcktestning inom såväl detmedicinska medicintekniska området som inom mat- och hälsoområdet, samt härmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2005

Organisationsnummer: 556678-0093

Senast uppdaterad: 2022-06-16 01:29:12

Kreditscore / rating: -1.15 | Företagets kreditscore är bättre än 16% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 34,1

Stad/plats (plats för huvudkontor): Lund - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 224 57 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 12,5 10,3 6,5
Resultat (mkr) -4,36 -5,64 -5,87
Eget kapital (mkr) 34,1 30,1 22,1
Tillgångar (mkr) 41,1 35,5 26,4
Vinstmarginal (%) -35% -55% -90%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -13% -19% -27%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English