Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

GASPOROX AB (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 26600 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning

Verksamhetsbeskrivning: Bolagets verksamhet skall vara att bedriva utveckling och försäljning av system, produkter och tjänster för gasmätning och läcktestning inom såväl detmedicinska medicintekniska området som inom mat- och hälsoområdet, samt härmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2005

Organisationsnummer: 556678-0093

Senast uppdaterad: 2021-06-07 10:04:37

Kreditscore / rating: -2.16 | Företagets kreditscore är bättre än 9% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 29,4

Stad/plats (plats för huvudkontor): Lund - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 224 57 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 10,2 6,3 5,0
Resultat (mkr) -8,24 -6,63 -5,38
Eget kapital (mkr) 29,4 23,0 13,8
Tillgångar (mkr) 39,8 31,6 19,3
Vinstmarginal (%) -81% -105% -108%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -28% -29% -39%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English