Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Fabege Fågelboet AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 68203 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2005

Organisationsnummer: 556675-2324

Senast uppdaterad: 2020-10-29 21:40:03

Kreditscore / rating: 0.39 | Företagets kreditscore är bättre än 43% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 8,2

Stad/plats (plats för huvudkontor): Nacka - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 131 60 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 39,8 38,2 36,7
Resultat (mkr) -3,45 2,35 2,33
Eget kapital (mkr) 8,2 11,7 9,4
Tillgångar (mkr) 545,2 547,9 546,5
Vinstmarginal (%) -9% 6% 6%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -42% 20% 25%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English