Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

AAK AB (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag driva fabriks- och handelsrörelse, företrädesvis inom livsmedelsindustrin samt idka annan därmed sammanhängande verksamhet.

Registreringsår: 2004

Organisationsnummer: 556669-2850

Senast uppdaterad: 2022-01-03 17:12:19

Kreditscore / rating: 1.87 | Företagets kreditscore är bättre än 75% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 10 337,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Malmö - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 215 32 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2016
Omsättning (mkr) 28 510,0 27 592,0 22 057,0
Resultat (mkr) 1 513,00 1 340,00 1 040,00
Eget kapital (mkr) 10 337,0 8 908,0 7 401,0
Tillgångar (mkr) 22 919,0 18 035,0 17 184,0
Vinstmarginal (%) 5% 5% 5%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 15% 15% 14%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English